23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Her daim minnet ve sevgiyle andığımız ve anmaya devam edeceğimiz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın İlan Edilişi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan tam 102. yıl önce 23 Nisan'da açıldı. Düşmana esir düşme noktasında yer alan bir ülkenin kaderi TBMM'den çıkan karar ve mücadelelerle değişti. Daha sonra Atatürk bu tarihi çocuklara armağan ederek 23 Nisan çocuk bayramı ilan edildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklar ve gelecek nesiller hakkındaki sözleri

 “Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir.” Mustafa Kemal Atatürk

(Benoit Mechin, “Kurt ve Pars” adlı eserinde)
“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” Mustafa Kemal Atatürk

“Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.” Mustafa Kemal Atatürk

“Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka; gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.” Mustafa Kemal Atatürk

 “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.” Mustafa Kemal Atatürk

“Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır.” Mustafa Kemal Atatürk

“Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekanı unut!.. Daima çalışkan ol!” Mustafa Kemal Atatürk

“Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.” Mustafa Kemal Atatürk

“Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.” Mustafa Kemal Atatürk

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.” Mustafa Kemal Atatürk

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” Mustafa Kemal Atatürk

     
Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin kuruluş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için söylediği sözler

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”

“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”.

Henüz bir hesabınız yok mu? Şimdi Üye Olun!

Hesabınıza giriş yapın